Nyomtat
PDF
10
aug.

Kalandpróba foglalkoztató füzetek

Az erdő

 • Az erdő
 • Lovagképző
 • Debrecen és környéke
 • Környezettudatos magatartás
 • Lovagképző angolul

Tematikus táborainkhoz foglalkoztató füzeteket is készítettünk, amelyek akár egy-egy erdei iskolai programfüzetként is használhatók. A bennük levő feladatok alkalmasak a tábor ideje alatt szerzett ismeretek rögzítésére, a kreativitás fejlesztésére, az énkép alakítására és a társas kapcsolatok fejlesztésére. A füzeteket a későbbiekben az ismeretek, az emlékek és élmények felidézésére is használhatják a tanulók. A füzeteket elsősorban 4–8. évfolyamos diákok számára ajánljuk. Megrendelhetők 350 Ft (Áfával együtt) e-mailben vagy a webáruházon keresztül.

Nyomtat
PDF
08
sze.

Osztálymátrix 5.

5o osztalymatrix boritoKommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény az 5. évfolyam számára

 • Hogyan töltsük el hatékonyan az osztályfőnöki órákat?
 • Könnyen érthető szövegek
 • A mindennapokban használható ismeretek, képességek
 • Felkészülés az élet szerepeire
 • Tanulásmódszertan: a tanulás tanítása
 • Játékos, érdekes feladatok
 • Színes, humoros illusztrációk

Az Osztálymátrix Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény az 5. évfolyam számára című könyvünk segítséget nyújt a tanulók számára a világban való eligazodáshoz.

Növeli a pedagógus kollégák osztályfőnöki munkájának hatékonyságát, valamint segíti a diákokkal történő kommunikációt.

A komplexitás elvét szem előtt tartva a korosztály számára fontos kommunikáció a kiindulási alapja az erkölcsi, etikai, etikettbeli, gazdasági, életmódbeli és életpálya-orientációs nevelésnek.

Ízelítőül tekintsd meg lapozgatónkat!

Nyomtat
PDF
07
sze.

Osztálymátrix 6.

OM 6 borito vagvaOsztálymátrix 6. Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény a 6. évfolyam számára

 • Hogyan töltsük el hatékonyan az osztályfőnöki órákat?
 • Könnyen érthető szövegek
 • A mindennapokban használható ismeretek, képességek
 • Felkészülés az élet szerepeire
 • Tanulásmódszertan: a tanulás tanítása
 • Játékos, érdekes feladatok
 • Színes, humoros illusztrációk

Az Osztálymátrix 6. Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény a 6. évfolyam számára című könyvünk segítséget nyújt a tanulók számára a világban való eligazodáshoz.

Növeli a pedagógus kollégák osztályfőnöki munkájának hatékonyságát, valamint segíti a diákokkal történő kommunikációt.

A komplexitás elvét szem előtt tartva a korosztály számára fontos kommunikáció a kiindulási alapja az erkölcsi, etikai, etikettbeli, gazdasági, életmódbeli és életpálya-orientációs nevelésnek.

Lapozgató

Nyomtat
PDF
27
aug.

Balázs Géza könyvei

Nagy párlat- és pálinkakönyv

bg 01„Pálinkás jó reggelt!” A magyar nép elsősorban borivó, de a magyaros italok rangsorában második helyen a pálinka áll. Sokféle hagyományos, nemzeti pálinkánk van: a kecskeméti fütyülős barack-, a szatmári szilva-, a halasi körtepálinka. Magyarországon a vendégfogadás elképzelhetetlen egy stampedli pálinka nélkül. „Az első pohár a barátságé, a második a vidámságé, a harmadik a gyalázaté” figyelmeztet a szólás a pálinka hatására, egyúttal a mértékletességre. „Egy liter sem használ jobban, mint egy pohár”.

A valamikor színes pálinkakultúra a 20. század második felében elszürkült, ám a rendszerváltás után ismét föllendült. Egyre több helyen találkozni helyi, táji (eredetvédett) pálinkákkal, régi ágyaspálinkák hagyományának fölélesztésével. 2002-től a pálinka hivatalosan is számon tartott hungarikum. Egyre több látványfőzde épül, pálinkáriumok nyílnak, hangulatos pálinkakóstolókat, pálinkafesztiválokat rendeznek, van a pálinkának szentje (Szent Miklós), napja (december 6.), városa, lovagrendje, sőt már pálinkaszentelést is tartottak a miskolci ferences templomban.


Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe

bg 02Az antropológiai nyelvészet a nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, különösen a nem hatalmi helyzetben lévők, az alacsonyabb fejlettségi fokon álló közösségekre jellemző gondolkodási minták, hiedelmek viszonyának a tanulmányozása – terepmunka, konkrét nyelvi anyaggyűjtés alapján. Előszeretettel kutatja a vallási, a foglalkozási vagy a rokonsági csoportokhoz való nyelvi tartozás megnyilvánulásait. Holisztikus szemlélet jellemzi, kiemelt kutatási nézőpontjai: a nyelvi relativizmus, a nyelvi univerzalizmus és a nyelvi unikáliák.

Tartalom:

 • Bevezetés
 • Antropológiai nyelvészet
 • Nyelvek és kultúrák
 • Az antropológiai nyelvészet módszerei
 • Unikumok a magyar nyelvben
 • A mindennapok nyelvi szokásai
 • Különleges nyelvi jelenségek
 • Beszéd – írás – kép

Nyelvészetről mindenkinek

bg 03Másutt legalább tízévente születik egy új, tömör nyelvészeti összefoglaló. Most 59 nyelvész összefogásával csaknem egyéves munkával elkészült és megjelent a Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló című kötet. Az összefoglaló eredetileg 20-30 jelentős tudományterület (főként minimalista, de egyetemi szintű) összefoglalójaként indult, ám napról napra terebélyesedet, s a „misztikus” 77 fejezet csak két fejezet összevonásával vált lehetővé. A munkálatok során 59 nyelvész közreműködésével állt össze a végleges tartalom.

Bár Voltaire szerint: „A nyelvtudomány olyan stúdium, amelyben a mássalhangzóknak majdnem semmi szerepük nincs, a magánhangzóknak meg éppenséggel semmi.” Ennek ellenére az ókorban kialakult nyelvtudomány máig a legalapvetőbb stúdiumok között van. A középkorban a hét szabad művészet alsó szintjének, a triviumnak (grammatika, retorika, dialektika) mind van köze a mai értelemben vett nyelvtudományhoz. Ez a kötet bizonyíték arra, hogy mindennek köze van a nyelvészethez, s hogy nyelv, nyelvi kultúra nélkül nincs is élet, illetve, ha van, az nem ilyen élet…


Emotikonok

 bg 04A szerzők az első magyar nyelvű, emotikonokat bemutató kötetet alkották meg, amely a maga nemében nem csak a magyar nyelvterületen egyedülálló. A kötethez tartozó CD-mellékleten gazdag emotikongyűjtemény található.

„A 20. századi média, a 20-21. századi informatikai társadalom, az internet, a mobilkommunikáció világának a vizsgálói megállapították, hogy ,,ikonikus fordulat” előtt állunk. Ennek a
fordulatnak egyik jól tanulmányozható […] megjelenítője az emotikon […].

A nemzetközi és magyar írástörténetben, írásjeltörténetben páratlan munka született magyar nyelven. A könyv az emotikonokról, vagyis az internetes és sms-es kommunikációban az elmúlt évtizedben fölbukkant érzelemkifejező ikonokról (smiley ~ szmájli; érzelemjel, mosolyikon, mosolyszimbólum stb.) szól… voltaképpen egy új kifejezési-árnyalási mód fölfedezése és leírása. Ha túlozni akarnék: egy régi kommunikációs forma új közegben való felbukkanásának dokumentálása”.


Európai helyesírások

bg 05A kötet a 2008-ban megjelent Európai nyelvművelés című kiadványunk szerves folytatása: 23 nyelv helyesírását mutatjuk be, valamint kitekintünk a hatalom és a helyesírás kapcsolatára, a zenei ortográfiára és az internetes világ helyesírására. Szerzőink a klasszikus és modern magyar filológia elkötelezett munkatársai, akik különböző intézményeken a nyelvi kultúrák kutatására és oktatására szakosodtak.

A tartalomból (további információk: www.enyelv.hu)

 • Budai László: Angol
 • Morvay Károly: Baszk
 • Pálmainé Orsós Anna: Beás
 • Dudás Mária: Bolgár
 • Tölgyesi Tamás: Cseh
 • Szamos Erika: Dán
 • Minya Károly: Finn
 • Bárdosi Vilmos: Francia
 • Szijj Ildikó: Galego

A pesti nyelv

bg 06Városnyelvi kalauz. Budapestizmusok, valódi pesti nyelvjárások, argó, budapesti titkos nevek és helyek. Nyelvészeti és egyben lírai élményutazás a budapesti nyelvben a kezdetektől a máig.
 

A szerző ős-pestiként dokumentálja a város nyelvét. Progli László fotóival.

Nyomtat
PDF
26
aug.

Osztálymátrix 7-8.

osztalymatrix_CDOSZTÁLYMÁTRIX

Megrendelő lap letöltése

A kitöltött megrendelő lapot küldje az alábbi e-mail címre:

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Lapozgató

Miskolci Szilvia
Széplaki Erzsébet

tankonyv_osztalymatrix_01Osztálymátrix Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya munkafüzet a 13–14 éves korosztály számára

 • Hogyan töltsük el hatékonyan az osztályfőnöki órákat?
 • Könnyen érthető szövegek
 • A mindennapokban használható ismeretek, képességek
 • Felkészülés az élet szerepeire
 • Hasznos kiegészítő információk: DÖK, önéletrajz, felvételi
 • Játékos, érdekes feladatok
 • Színes, humoros illusztrációk

Az Osztálymátrix Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya munkafüzet a 13-14 éves korosztály számára című könyvünk segítséget nyújt a tanulók számára a világban való eligazodáshoz.

Növeli a pedagógus kollégák osztályfőnöki munkájának hatékonyságát, valamint segíti a diákokkal történő kommunikációt.

A komplexitás elvét szem előtt tartva a korosztály számára fontos kommunikáció a kiindulási alapja az erkölcsi, etikai, etikettbeli, gazdasági és életpálya-orientációs nevelésnek.

Ízelítőül:

„A pályaválasztás egy nagyon komoly döntés, méghozzá életed eddigi szakaszának talán egyik legfontosabb döntése.
A pályaválasztás egy olyan folyamat, amelynek során megismered önmagad, és megismersz bizonyos foglalkozásokat, szakmákat.
Az eddigiekben már sok mindent megtudhattál önmagadról és másokról; talán már tudod, mik az erősségeid, a gyengéid, milyen képességekkel rendelkezel és miben vagy tehetséges.”

Készítsd el úgy az órarendedet, hogy csak azok a tantárgyak legyenek beírva, amelyből megítélésed szerint, jó vagy!

Nem csupán száraz tényanyag közlésével kívánjuk elérni mindannyiunk közös célját – vagyis az életre nevelést –, hanem valljuk, hogy csak a tanulókkal való közös munkálkodás vezethet eredményhez. Tanítványaink így válhatnak kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté.

A feldolgozott tananyagtartalmakat a Nemzeti alaptantervben előírtaknak megfelelően válogattuk össze.
A feladatok – ajánlásainkat figyelembe véve – megoldhatók önállóan, továbbá páros munkában, csoportmunkában vagy miniprojekt formájában.

Kalandpróba Alapítvány

matrix muhely logo small

web_links

Kosár

Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Belépés


Elfelejtetted bejelentkezési nevedet?
Regisztrálok

Látogatók száma

Ma97
Tegnap138
A héten506
A hónapban875
Összesen474979

Támogatóink

szeplaki_logo_001

kaland_logo

rejtely_logo

piatnik_logo

furfang_banner_colorange


lathatatlan_kiallitas


inf_logo


orczi_logo


 
cynomys_logo
 
 

playonkids_logo_1

piatnik_logo

capitaliser logo

Kapcsolat

Furfang Kiadó Kft.

Cím:
H-1161 Budapest, Rákóczi út 30.
H-4026 Debrecen, Bethlen u. 42–44.

Levelezési cím:
H-1625 Budapest, Pf. 24
H-4001 Debrecen, Pf. 486

Mobil:
+36 30/436-8301
+36 30/645-8849

E-mail: furfangkiado@gmail.com

Partnereink

Facebook