Nyomtat
PDF
10
aug.

Kalandpróba foglalkoztató füzetek

Az erdő

 • Az erdő
 • Lovagképző
 • Debrecen és környéke
 • Környezettudatos magatartás
 • Lovagképző angolul

Tematikus táborainkhoz foglalkoztató füzeteket is készítettünk, amelyek akár egy-egy erdei iskolai programfüzetként is használhatók. A bennük levő feladatok alkalmasak a tábor ideje alatt szerzett ismeretek rögzítésére, a kreativitás fejlesztésére, az énkép alakítására és a társas kapcsolatok fejlesztésére. A füzeteket a későbbiekben az ismeretek, az emlékek és élmények felidézésére is használhatják a tanulók. A füzeteket elsősorban 4–8. évfolyamos diákok számára ajánljuk. Megrendelhetők 350 Ft (Áfával együtt) e-mailben vagy a webáruházon keresztül.

Nyomtat
PDF
08
sze.

Osztálymátrix 5.

5o osztalymatrix boritoKommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény az 5. évfolyam számára

 • Hogyan töltsük el hatékonyan az osztályfőnöki órákat?
 • Könnyen érthető szövegek
 • A mindennapokban használható ismeretek, képességek
 • Felkészülés az élet szerepeire
 • Tanulásmódszertan: a tanulás tanítása
 • Játékos, érdekes feladatok
 • Színes, humoros illusztrációk

Az Osztálymátrix Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény az 5. évfolyam számára című könyvünk segítséget nyújt a tanulók számára a világban való eligazodáshoz.

Növeli a pedagógus kollégák osztályfőnöki munkájának hatékonyságát, valamint segíti a diákokkal történő kommunikációt.

A komplexitás elvét szem előtt tartva a korosztály számára fontos kommunikáció a kiindulási alapja az erkölcsi, etikai, etikettbeli, gazdasági, életmódbeli és életpálya-orientációs nevelésnek.

Ízelítőül tekintsd meg lapozgatónkat!

Nyomtat
PDF
07
sze.

Osztálymátrix 6.

OM 6 borito vagvaOsztálymátrix 6. Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény a 6. évfolyam számára

 • Hogyan töltsük el hatékonyan az osztályfőnöki órákat?
 • Könnyen érthető szövegek
 • A mindennapokban használható ismeretek, képességek
 • Felkészülés az élet szerepeire
 • Tanulásmódszertan: a tanulás tanítása
 • Játékos, érdekes feladatok
 • Színes, humoros illusztrációk

Az Osztálymátrix 6. Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya feladatgyűjtemény a 6. évfolyam számára című könyvünk segítséget nyújt a tanulók számára a világban való eligazodáshoz.

Növeli a pedagógus kollégák osztályfőnöki munkájának hatékonyságát, valamint segíti a diákokkal történő kommunikációt.

A komplexitás elvét szem előtt tartva a korosztály számára fontos kommunikáció a kiindulási alapja az erkölcsi, etikai, etikettbeli, gazdasági, életmódbeli és életpálya-orientációs nevelésnek.

Lapozgató

Nyomtat
PDF
26
aug.

Osztálymátrix 7-8.

osztalymatrix_CDOSZTÁLYMÁTRIX

Megrendelő lap letöltése

A kitöltött megrendelő lapot küldje az alábbi e-mail címre:

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Lapozgató

Miskolci Szilvia
Széplaki Erzsébet

tankonyv_osztalymatrix_01Osztálymátrix Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya munkafüzet a 13–14 éves korosztály számára

 • Hogyan töltsük el hatékonyan az osztályfőnöki órákat?
 • Könnyen érthető szövegek
 • A mindennapokban használható ismeretek, képességek
 • Felkészülés az élet szerepeire
 • Hasznos kiegészítő információk: DÖK, önéletrajz, felvételi
 • Játékos, érdekes feladatok
 • Színes, humoros illusztrációk

Az Osztálymátrix Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság, életpálya munkafüzet a 13-14 éves korosztály számára című könyvünk segítséget nyújt a tanulók számára a világban való eligazodáshoz.

Növeli a pedagógus kollégák osztályfőnöki munkájának hatékonyságát, valamint segíti a diákokkal történő kommunikációt.

A komplexitás elvét szem előtt tartva a korosztály számára fontos kommunikáció a kiindulási alapja az erkölcsi, etikai, etikettbeli, gazdasági és életpálya-orientációs nevelésnek.

Ízelítőül:

„A pályaválasztás egy nagyon komoly döntés, méghozzá életed eddigi szakaszának talán egyik legfontosabb döntése.
A pályaválasztás egy olyan folyamat, amelynek során megismered önmagad, és megismersz bizonyos foglalkozásokat, szakmákat.
Az eddigiekben már sok mindent megtudhattál önmagadról és másokról; talán már tudod, mik az erősségeid, a gyengéid, milyen képességekkel rendelkezel és miben vagy tehetséges.”

Készítsd el úgy az órarendedet, hogy csak azok a tantárgyak legyenek beírva, amelyből megítélésed szerint, jó vagy!

Nem csupán száraz tényanyag közlésével kívánjuk elérni mindannyiunk közös célját – vagyis az életre nevelést –, hanem valljuk, hogy csak a tanulókkal való közös munkálkodás vezethet eredményhez. Tanítványaink így válhatnak kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté.

A feldolgozott tananyagtartalmakat a Nemzeti alaptantervben előírtaknak megfelelően válogattuk össze.
A feladatok – ajánlásainkat figyelembe véve – megoldhatók önállóan, továbbá páros munkában, csoportmunkában vagy miniprojekt formájában.

Nyomtat
PDF
24
aug.

Könyv és Interaktív tanagyag

BEUGRÓ SZÖVEGEK

Megrendelő lap letöltése a könyvhöz

Megrendelő lap letöltése az interaktív tananyaghoz

A kitöltött megrendelő lapot küldje az alábbi e-mail címre:

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Lapozgató
Demó feladat

Miskolci Szilvia
Széplaki Erzsébet

tankonyv_beugro_01Szövegértési és kommunikációs gyakorlatok a 15-16 évesek számára

 • Könnyen érthető szövegek
 • Mindennapokban használható szövegalkotási gyakorlatok
 • Játékos, érdekes feladatok
 • Színes, humoros illusztrációk
 • Gyakorlati ismeretek, kipróbált tanácsok
 • Hasznos kiegészítő információk
 • Felkészülés az élet szerepeire

A könyvhöz a diákok ajándékként füzetet kapnak, amelyben megoldhatják a könyv füzetikonnal ellátott feladatait, illetve jegyzeteket is készíthetnek.

A Beugró szövegek című könyvünk és a hozzá tartozó ajándék füzet együttesen olyan egységet képez, amelynek segítségével akár beugrót is adhatunk a nagybetűs életbe a tanulók számára.

tankonyv_beugro_jegyzetek_01_smallA komplexitás elvét szem előtt tartva szövegértési, szövegalkotási, kommunikációs gyakorlatok képezik a fő vonulatot, ugyanakkor helyet kap a viselkedéskultúra, az önismeret, az anyanyelv és az irodalom is a feladatsorokban.

A kiadvány újszerűségét és korszerűségét a korosztályhoz, az információs robbanáshoz valóban igazodó szövegek és feladatok adják, amelyek mindegyike a felnőtt létre készíti fel a tanulókat. Például foglalkozunk a társalgási stílusokkal, a bankválasztással, a motivációs levéllel, a cégalapítással, a meghatalmazással vagy a blogindítással is. Ezeknél a témáknál hangsúlyozottan, de több más esetben is megtanítjuk a tanulókat az internet és a számítógép kínálta lehetőségek kiaknázására a tanulókat.

Ízelítőül:

„Egy állás megszerzéséhez nagyon rögös út vezet, különösen napjainkban. A jól összeállított álláspályázat szinte már fél sikernek számít, de legalábbis belépő lehet az állásinterjúhoz.

tankonyv_beugro_02Nagyon fontos, hogy a pályázati anyagodból kitűnjön szakértelmed, képességed és rátermettséged. …

Egy állás biztos elnyeréséhez egyre gyakrabban szükséges az önéletrajz mellett a motivációs levél elkészítése és benyújtása is a pályázati anyagban. …

Fel kell készülnöd az állásinterjú kérdéseire és az azokra adandó válaszaidra. …

A cégalakításnak ebben a kezdeti szakaszában szükséged lesz a kreativitásodra is, hiszen ki kell találni egy jó nevet. … Mitől lehet jó egy cégnév? …”

Nem csupán száraz tényanyag közlésével kívánjuk elérni mindannyiunk közös célját – vagyis az életre nevelést –, hanem valljuk, hogy csak a tanulókkal való közös munkálkodás vezethet eredményhez. Tanítványaink így válhatnak kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté.

A feldolgozott tananyagtartalmakat a Nemzeti alaptantervben előírtaknak megfelelően válogattuk össze.

A feladatok – ajánlásainkat figyelembe véve – megoldhatók önállóan, továbbá páros munkában, csoportmunkában vagy miniprojekt formájában.

Nyomtat
PDF
13
sze.

Ne felejtsek! sorozat kötetei

Megrendelőlap

A kitöltött megrendelő lapot küldje az alábbi e-mail címek egyikére:

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

   

Vilits Katalin
Ne felejtsek! Emlékeztető kislexikon a földrajz tanulásához

Ez az emlékeztető kislexikon olyan segédletként készült, amelynek segítségével az általános iskola felső tagozatos tanulói gyorsabban és hatékonyabban sajátíthatják el, illetve idézhetik fel a természet- és társadalomföldrajzi fogalmakat. A fogalomgyűjtemény nem kötődik egyetlen tanítási programhoz, tankönyvcsaládhoz sem. A könyvben a földrajzi fogalmak betűrendbe sorolva találhatók, így segít eligazodni az évek során felhalmozódott ismeretek között. Jól használható az iskolai vagy az otthoni tanuláshoz, a felmérésekre, középiskolai felvételire való felkészüléshez, sőt hasznos lehet a középiskolás évek alatt is.

   

Csapó Erzsébet
Ne felejtsek! Emlékeztető kislexikon a természetismeret és a biológia tanulásához

A „Ne felejtsek!” természetismeret és biológia kislexikonját használók a könyvben találkozhatnak a növények felépítésével, az állatok sajátosan működő szerveivel, amelyekkel alkalmazkodnak környezetükhöz és az emberi test működésével. Végig kísérhetik fejlődését a megtermékenyüléstől ifjúságán át idős koráig. Láthatják, hogyan okozhatunk kárt a Földnek, és hogyan árthatunk egészségünknek, de az is kiderül, hogyan védekezhetünk a ránk leselkedő veszélyek ellen. Az olvasók megtalálják benne azokat a kerettanterv által előírt legfontosabb fogalmakat, amelyeket az általános iskolai évek alatt el kell sajátítaniuk. Ha rendszeresen olvassák ezt a könyvet az órákon éppen aktuális tananyaghoz kapcsolódva, tudásuk is folyamatosan gyarapszik. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály hasznosan forgathatja kezében ezt a tudománytárat.

   

Nagy Sándor
Ne felejtsek! Emlékeztető kisenciklopédia és példatár a fizika tanulásához

Ez az emlékeztető kisenciklopédia fizikai segédletnek készült az általános iskola felső tagozatos tanulói számára. Nem kötődik kizárólagosan egyetlen tanítási programhoz, tankönyvcsaládhoz sem, csupán a fizikához. Az egyes évfolyamokon megismert fizikai fogalmak, ismeretanyag most együtt, egy helyen találhatók témakörök szerint csoportosítva. A kisenciklopédia számos mintafeladatot tartalmaz megoldási útmutatással együtt. A könyv nagyon jó szolgálatot tesz órára, felmérésekre, középiskolai felvételire való készüléskor, sőt haszonnal forgatható a középiskolás évek alatt is. A kiadványban való tájékozódást tartalomjegyzék és tárgymutató segíti.

   

Szabó Erika
Ne felejtsek! Emlékeztető kislexikon a kémia tanulásához

Ez az emlékeztető kislexikon a megismert kémiai fogalmakat, ismereteket, anyagok tulajdonságait és azok előfordulásait, felhasználásait betűrendes sorrendben tartalmazza. A tanulóknak abban kíván segíteni, hogy az új ismeretek feldolgozásakor, összefoglalásakor, versenyre való felkészüléskor vagy ismétléskor gyorsan visszakereshető legyen a szükséges ismeret. Elsősorban az általános iskolai tananyagot tartalmazza, de haszonnal forgathatják a középiskolai diákok is, hiszen a középiskolai tanulmányokra épít. A kislexikon nem kötődik egyetlen tankönyvcsaládhoz sem, alapvető kémiai ismerteket tartalmaz.

 
Nyomtat
PDF
24
ápr.

Duró Zsuzsa könyvei

Tehetséges gyerekekről mindenkinek

Tehetséges gyerekekről mindenkinek


Duró Zsuzsa igazi, klasszikus pedagógus egyéniség. Az alsó tagozattól a tanácsadáson át az egyetemi katedráig vezetett pályafutása, s bárhol dolgozik, a diákok fejlesztésének szolgálata a célja. Ebben a könyvében az aktuális témával, a  tehetséggondozással, tehetségfejlesztéssel foglalkozik. Továbbképzéseken, tanfolyamokon tartott előadásai is ezt a kérdéskört boncolgatják. Empatikus, kedves személyiség. Ez segíti választott szakterülete művelésében.Dr. Balogh Tibor D. Sc.
filozófiai - pszichológiai tudományok akadémiai doktora

A tartalomból:

 • A tehetséggondozás története Magyarországon
 • Mi a tehetség?
 • A tehetség eredete
 • Melyik gyerek a tehetséges?
 • A tehetséggondozásról röviden
 • A tehetséges gyermekek tulajdonságai
 • Lehetséges módszerek - a tehetségfejlesztés útjai
 • Tehetséges gyermek az iskolában
 • Milyen az ideális pedagógus a tehetséges gyermek számára?
 • Optimális otthoni környezet, és szülői attitűd
 • A tehetséggondozás során felmerülő nevelési problémák
 • Tesztek, feladatlapok

Tehetségfejlesztés a családban

Tehetségfejlesztés a családban

Duró Zsuzsa könyve a korábban megírt Tehetséges gyerekekről mindenkinek c. kötethez szervesen illeszkedve visz bennünket tovább. A szerző joggal hangsúlyozza a családnak, mint extrém erővel meghatározó szociális közegnek a fontosságát. A genetikai alapokon túl, s az intézményes nevelés- képzés (óvoda, iskola) terrénuma mellett a családnak köszönhet valóban sokat a személyiség. A családnak van alapvető feladata és lehetősége arra, hogy megjelenítse, gardírozza és fejlessze az utódok talentumát. Sok életrajz, vallomás emeli ilyen szempontból is piedesztálra a családot. Érdemes volt tehát ezt a terepet tudományos alapossággal vizsgálat tárgyává tenni. Hasznos vállalkozás tehát Duró Zsuzsáé.
E kötete is szabatos stílusú, olvasmányos, s bizton elő-feltételezhetjük, hogy sokak - szülők, nagyszülők, pedagógusok, - illetve az általa oly nagy türelemmel és eredményességgel oktatott főiskolai, egyetemi hallgatók egyik kedves és hasznos olvasmánya lesz.Dr. Balogh Tibor D. Sc.filozófiai - pszichológiai tudományok akadémiai doktora

A tartalomból:

A család
- mint elsődleges szocializációs kiscsoport
- funkciói
- nevelő, szocializációs funkciója
Nevelési légkör a családban
A tehetség definíciói, osztályozása
Öröklés vagy környezet?
A szociokulturális tehetségmodell modern kutatási eredményei
Tehetség és család - optimális otthoni környezet
Nevelési és fejlesztési gondok a családban

Nyomtat
PDF
27
aug.

Balázs Géza könyvei

Nagy párlat- és pálinkakönyv

bg 01„Pálinkás jó reggelt!” A magyar nép elsősorban borivó, de a magyaros italok rangsorában második helyen a pálinka áll. Sokféle hagyományos, nemzeti pálinkánk van: a kecskeméti fütyülős barack-, a szatmári szilva-, a halasi körtepálinka. Magyarországon a vendégfogadás elképzelhetetlen egy stampedli pálinka nélkül. „Az első pohár a barátságé, a második a vidámságé, a harmadik a gyalázaté” figyelmeztet a szólás a pálinka hatására, egyúttal a mértékletességre. „Egy liter sem használ jobban, mint egy pohár”.

A valamikor színes pálinkakultúra a 20. század második felében elszürkült, ám a rendszerváltás után ismét föllendült. Egyre több helyen találkozni helyi, táji (eredetvédett) pálinkákkal, régi ágyaspálinkák hagyományának fölélesztésével. 2002-től a pálinka hivatalosan is számon tartott hungarikum. Egyre több látványfőzde épül, pálinkáriumok nyílnak, hangulatos pálinkakóstolókat, pálinkafesztiválokat rendeznek, van a pálinkának szentje (Szent Miklós), napja (december 6.), városa, lovagrendje, sőt már pálinkaszentelést is tartottak a miskolci ferences templomban.


Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe

bg 02Az antropológiai nyelvészet a nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, különösen a nem hatalmi helyzetben lévők, az alacsonyabb fejlettségi fokon álló közösségekre jellemző gondolkodási minták, hiedelmek viszonyának a tanulmányozása – terepmunka, konkrét nyelvi anyaggyűjtés alapján. Előszeretettel kutatja a vallási, a foglalkozási vagy a rokonsági csoportokhoz való nyelvi tartozás megnyilvánulásait. Holisztikus szemlélet jellemzi, kiemelt kutatási nézőpontjai: a nyelvi relativizmus, a nyelvi univerzalizmus és a nyelvi unikáliák.

Tartalom:

 • Bevezetés
 • Antropológiai nyelvészet
 • Nyelvek és kultúrák
 • Az antropológiai nyelvészet módszerei
 • Unikumok a magyar nyelvben
 • A mindennapok nyelvi szokásai
 • Különleges nyelvi jelenségek
 • Beszéd – írás – kép

Nyelvészetről mindenkinek

bg 03Másutt legalább tízévente születik egy új, tömör nyelvészeti összefoglaló. Most 59 nyelvész összefogásával csaknem egyéves munkával elkészült és megjelent a Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló című kötet. Az összefoglaló eredetileg 20-30 jelentős tudományterület (főként minimalista, de egyetemi szintű) összefoglalójaként indult, ám napról napra terebélyesedet, s a „misztikus” 77 fejezet csak két fejezet összevonásával vált lehetővé. A munkálatok során 59 nyelvész közreműködésével állt össze a végleges tartalom.

Bár Voltaire szerint: „A nyelvtudomány olyan stúdium, amelyben a mássalhangzóknak majdnem semmi szerepük nincs, a magánhangzóknak meg éppenséggel semmi.” Ennek ellenére az ókorban kialakult nyelvtudomány máig a legalapvetőbb stúdiumok között van. A középkorban a hét szabad művészet alsó szintjének, a triviumnak (grammatika, retorika, dialektika) mind van köze a mai értelemben vett nyelvtudományhoz. Ez a kötet bizonyíték arra, hogy mindennek köze van a nyelvészethez, s hogy nyelv, nyelvi kultúra nélkül nincs is élet, illetve, ha van, az nem ilyen élet…


Emotikonok

 bg 04A szerzők az első magyar nyelvű, emotikonokat bemutató kötetet alkották meg, amely a maga nemében nem csak a magyar nyelvterületen egyedülálló. A kötethez tartozó CD-mellékleten gazdag emotikongyűjtemény található.

„A 20. századi média, a 20-21. századi informatikai társadalom, az internet, a mobilkommunikáció világának a vizsgálói megállapították, hogy ,,ikonikus fordulat” előtt állunk. Ennek a
fordulatnak egyik jól tanulmányozható […] megjelenítője az emotikon […].

A nemzetközi és magyar írástörténetben, írásjeltörténetben páratlan munka született magyar nyelven. A könyv az emotikonokról, vagyis az internetes és sms-es kommunikációban az elmúlt évtizedben fölbukkant érzelemkifejező ikonokról (smiley ~ szmájli; érzelemjel, mosolyikon, mosolyszimbólum stb.) szól… voltaképpen egy új kifejezési-árnyalási mód fölfedezése és leírása. Ha túlozni akarnék: egy régi kommunikációs forma új közegben való felbukkanásának dokumentálása”.


Európai helyesírások

bg 05A kötet a 2008-ban megjelent Európai nyelvművelés című kiadványunk szerves folytatása: 23 nyelv helyesírását mutatjuk be, valamint kitekintünk a hatalom és a helyesírás kapcsolatára, a zenei ortográfiára és az internetes világ helyesírására. Szerzőink a klasszikus és modern magyar filológia elkötelezett munkatársai, akik különböző intézményeken a nyelvi kultúrák kutatására és oktatására szakosodtak.

A tartalomból (további információk: www.enyelv.hu)

 • Budai László: Angol
 • Morvay Károly: Baszk
 • Pálmainé Orsós Anna: Beás
 • Dudás Mária: Bolgár
 • Tölgyesi Tamás: Cseh
 • Szamos Erika: Dán
 • Minya Károly: Finn
 • Bárdosi Vilmos: Francia
 • Szijj Ildikó: Galego

A pesti nyelv

bg 06Városnyelvi kalauz. Budapestizmusok, valódi pesti nyelvjárások, argó, budapesti titkos nevek és helyek. Nyelvészeti és egyben lírai élményutazás a budapesti nyelvben a kezdetektől a máig.
 

A szerző ős-pestiként dokumentálja a város nyelvét. Progli László fotóival.

Kalandpróba Alapítvány

matrix muhely logo small

web_links

Kosár

Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Belépés


Elfelejtetted bejelentkezési nevedet?
Regisztrálok

Látogatók száma

Ma36
Tegnap91
A héten392
A hónapban1775
Összesen237431

Támogatóink

szeplaki_logo_001

kaland_logo

rejtely_logo

piatnik_logo

furfang_banner_colorange


lathatatlan_kiallitas


inf_logo


orczi_logo


 
cynomys_logo
 
 

playonkids_logo_1

piatnik_logo

capitaliser logo

Kapcsolat

Furfang Kiadó Kft.

Cím:
H-1161 Budapest, Rákóczi út 30.
H-4026 Debrecen, Bethlen u. 42–44.

Levelezési cím:
H-1625 Budapest, Pf. 24
H-4001 Debrecen, Pf. 486

Mobil:
+36 30/436-8301
+36 30/645-8849

E-mail: furfangkiado@gmail.com

Partnereink

Facebook